Margot Lande


Ladda ner den här texten eller ett formellt CV här


Uppvuxen bakom kulisserna

Mitt liv har präglats av musikteater då jag är uppvuxen bakom kulisserna vid Vadstena-Akademien, där jag har medverkat i 36 uppsättningar (som bland annat librettist, interaktiv dramaturg, producent, regiassistent, scenmästare, inspicient och programbladsredaktör). Jag har även varit VD-assistent och arbetat med utställningsproduktion, marknadsföring och anslagsarbete.

Projektledare med totalansvar
De senaste tolv åren har jag i huvudsak arbetat som projektledare för särskilda projekt, som jag ofta initierat själv, t.ex satsningen för barn och unga. I projekten har det ingått budgetansvar och personalansvar samt oftast det totala planeringsansvaret. Jag har ansvarat för finansiering genom ansökningar från fonder och stiftelser, vilket också har gett erfarenhet av och verktyg för att redovisa, utvärdera verksamheten och följa upp resultat. Jag har gjort konstnärliga bedömningar och knutit andra konstnärer till projekten.

Bred erfarenhet
Jag har även erfarenhet från andra konstnärliga discipliner: Jag har arbetat med improvisationsteater, skapat musikal tillsammans med barn för Vi unga och regisserat spex på KTH. Jag startade med regissören Pontus Plaenge ”Shakespeare på Gräsgården” i Vadstena, som varje sommar spelar professionella uppsättningar - med ungdomar i småroller.

TV-produktion och producentutbildning
Efter att ha varit med om 9 överföringar till TV initierade jag ett seminarium i samarbete med SVT omkring transmissioner ”Från scen till ruta” för möten mellan yrkesverksamma från de båda världarna. Som projektledare var jag den som överförde Vadstena-Akademiens kunskaper om operaproduktion till Kalmar Unionsjubiléum för en stor uppsättning på Kalmar slott med SVT-inspelning. Därefter gick jag Dramatiska Institutets då helt nya TV-producentutbildning. (Slutproduktioner innefattade både MTV-sänd musikvideo och teateröverföring från scenskolan.)

Ladda ner den här texten eller ett formellt CV här

Interaktiv opera för barn
Så fick jag kombinera mina kunskaper om opera, improvisationsteater och mediaproduktion i Vadstena-Akademiens stora pilotprojekt - ett utvecklingsarbete med att skapa ”interaktiv opera” – engagerande musikdramatik, främst för barn och unga.. Där sammanförde jag bl a nationell och internationell kompetens för erfarenhetsutbyte och skapade nya former för delaktighet från publiken. Det är glädjande att metoderna som presenterades nu används på flera håll i landet.

Skolturné och interaktiva föreställningar
I Vadstena blev det en turnérande tonårsopera med studiematerial för skolorna och en stor interaktiv äventyrsopera för familjer på Vadstena Slott ”Planeten Opus Opera” – till vilken jag även skrev librettot och gjorde multimediaproduktion – filmade sekvenser till föreställningen, som en del av berättelsen samt föreställningens egen websida – som ett musikaliskt interaktivt programblad.

Jag har också gått vidare med erfarenheter från projektet och producerat en rad improvisationsoperaevenemang, enligt ett eget koncept ”Opera på Studs” för bl.a. Opera på Skäret framför allt på skolor och företag.

Min vision - verklig delaktighet
Jag har på olika sätt vidareutbildat mig inom interaktiva media – med en vision om publikens delaktighet som mål. Alla former av konst handlar ju om samspel – konsten föds i mötet med sin publik. Kultur ska beröra, därför är det viktigt att det är de mest framstående utövarna i varje genre som presenteras för barn och unga och inspirerar dem till eget skapande. Det jag tycker är extra spännande är när publiken kan få vara aktiv och medskapande i mötet med konstnärer. Interaktivitet handlar för mig inte om att – som jag tyvärr sett många exempel på – trycka på knappar för att ta del av olika saker, utan om att du verkligen ska kunna vara med och påverka; att få olika resultat beroende på hur du väljer att göra.

Orädd men realistisk
Att leda konstnärlig verksamhet handlar för mig ytterst om att vara lyhörd och utstråla trygghet och kompetens. Att lyssna, fånga upp förslag och hålla ögonen öppna för möjligheter under processen. Ta tillvara medarbetarnas kapacitet – men inte vara rädd för att fatta beslut och sätta ner foten när det behövs.

Som projektledare – när det gäller att möta konstnärernas önskemål och mina egna konstnärliga visioner och väga dessa mot de ekonomiska förutsättningar och övriga resurser som finns – är jag orädd men realistisk. Mina visioner är ofta vågade men alltid genomförbara. Många har inställningen ”pröva och se om det går”. Jag går in för att se till att det går.

Som person är jag definitivt en ”doer”. Genom att skapa ekonomiska förutsättningar, bra planering och organisation omkring, kan konstnärerna få en så bra kreativ process som möjligt. Detta tankesätt har genomsyrat mitt arbete som producent och projektledare. Jag är ständigt nyfiken på utveckling av nya former av mänskliga uttryck och kulturella möten.

Om du vill veta mer i detalj vilka projekt jag deltagit i och vad jag har för utbildningar finns ett CV att ladda ner här.

Hälsningar

Margot Lande
Foto av Margot Lande